Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Nee, deelname aan het programma is kosteloos en de evenementdagen zijn geheel verzorgd.