Uitdaging 4

Circulaire landbouw

Het ministerie van LNV stelt dat de toekomst van onze voedselvoorziening alleen veilig gesteld is als de landbouw overstapt op circulaire landbouw, ook wel kringlooplandbouw. Omschakelen naar circulaire landbouw lukt alleen als boeren en andere partijen uit de keten investeringen terugverdienen en een goed inkomen verdienen. ForFarmers is als voeronderneming actief in de agrarische sector. Wij bieden complete voeroplossingen voor veehouders (gangbaar en biologisch). Dat betekent niet alleen het leveren van voer, maar ook adviezen aan de boer.

Als marktleider in Europa zien we het als onze verantwoordelijkheid om de overang naar circulaire landbouw te versnellen en willen we daarvoor niet afwachten wat marktpartijen zoals FrieslandCampina of Albert Heijn doen. Daarom zoeken wij innovatieve ideeën die wij binnen de keten kunnen initiëren om vooral boeren (veehouders) te helpen sneller over te gaan op circulaire landbouw.