Uitdaging 3

Verduurzaming van het waterketenbeheer

Waternet beheert een waterketensysteem dat tegen relatief lage kosten een zeer hoge performance levert. Maar het regent meer en milieunormen worden scherper. Hoe kunnen we blijven zorgen voor schoon drinkwater en het zuiveren van afvalwater? Hoe zorgen we voor een omgeving die niet te droog of te nat is? En zonder dat de kosten stijgen?

Te midden van ontwikkelingen zoals klimaatverandering en grondstofschaarste wil Waternet een goed presterende waterketen op lange termijn blijven garanderen, tegen behapbare kosten en op een duurzame manier. Hierbij is het beheer van alle assets (o.a. waterleidingen, riolen, pompen) essentieel. De assets worden optimaal benut, onderhouden of vervangen door efficiƫnte en flexibele beleidskeuzes te maken. Waternet staat voor de uitdaging hoe duurzaamheid in het beleidsproces van assetmanagement doorgevoerd kan worden.