Uitdaging 1

Afval duurzaam verminderen

KLM Cargo is de vrachtdivisie van de luchtvaartmaatschappij KLM en vervoert een grote range aan goederen over de hele wereld. Bij het vervoeren ontstaan er grote hoeveelheden van verschillende soorten afval. Een deel van dit afval is afkomstig vanuit de eigen vrachtafhandeling en operatie van KLM Cargo, en afval komende uit de eigen kantoren en kantines.

KLM Cargo werkt al jaren aan het verkleinen van haar milieuvoetafdruk, onder meer door het verminderen van afval. Inmiddels is voor een deel van het afval duurzame oplossingen bedacht, echter zijn deze oplossingen nog niet genoeg om de gestelde doelen te behalen. KLM Cargo is daarom op zoek naar innovatieve ideeën om afval te kunnen voorkomen en verwerken.