Uitdaging 3

Duurzame energie door water

Voor 2040 heeft Amsterdam de ambitie dat alle energie die de stad gebruikt, wordt geleverd door hernieuwbare bronnen. Water lijkt hierin een cruciale rol te spelen, aangezien bestaande duurzame bronnen door de snelgroeiende vraag nog niet genoeg energie én zekerheid kunnen leveren.

Waternet heeft als watercyclusbedrijf van de regio Amsterdam de ambitie om de transitie naar hernieuwbare energie te versnellen. Samen met partners in de regio is Waternet op zoek naar innovatieve manieren om met water energie te creëren, op te slaan en zo duurzame energiezekerheid te versterken.