Uitdaging 5

Energiebesparing in de gezondheidszorg

Om de doelen in het Klimaatakkoord te behalen, moeten alle gebouwen verduurzaamd worden, waaronder ook ziekenhuizen. Ziekenhuizen zijn complexe gebouwen met een verscheidenheid aan utilities (elektriciteit, vacuüm, etc) en een groot energieverbruik vanwege de benodigde apparatuur (ICT, verlichting, etc.).

ENGIE is als technisch dienstverlener betrokken bij het Amphia Ziekenhuis en staat voor de uitdaging dit ziekenhuis te verduurzamen. Voor ENGIE is het succesvol realiseren van deze opgave van belang om zich te kunnen onderscheiden van concurrenten. Ziekenhuizen willen en moeten verduurzamen, maar hebben hier niet altijd de financiële middelen voor. Daarom heeft ENGIE creatieve en kostenefficiënte oplossingen nodig om rendabel energie te besparen bij het bestaande Amphia ziekenhuis.