Uitdaging 4

Duurzame mobiliteit

Om de doelen van het Energieakkoord te behalen moeten we in Nederland 7 megaton CO2-reductie op onze mobiliteit bewerkstelligen voor 2030. Het overgrote deel van het behalen van deze reductie moet worden gerealiseerd bij bedrijven, waaronder Enexis. Enerzijds heeft Enexis intern de ambitie om de CO2-reductie op mobiliteit terug te dringen met 50% in 2020. De regelingen en voorzieningen voor duurzaam reizen zijn ingeregeld, maar het gedrag van collega’s blijft achter.

Daarnaast wilt Enexis ook een voortrekkers rol aannemen om duurzame mobiliteit bij andere bedrijven te stimuleren. Echter is bij kleinere bedrijven het principe van duurzaam reizen nog amper doorgedrongen. Daarom heeft Enexis innovatieve oplossingen nodig om duurzame mobiliteit bij medewerkers te stimuleren en daarmee als voortrekker ook andere bedrijven aan te sporen.