Uitdaging 5

Big Battery Box

Door de sterk fluctuerende productie van duurzame energie wordt er extra belasting gelegd op de bestaande energienetten. Dit kan leiden tot ontregeling van het elektriciteitsnet. Samen met onze partner Bredenoord hebben wij daar een oplossing voor: de Big Battery Box. Met een digitaal platform kunnen wij van door het hele land verspreide lokale batterijen één virtuele stroomvoorziening maken die pieken en dalen in vraag en aanbod kan opvangen. Maar op dit moment is de business case hiervoor nog niet sluitend.

Wij dagen jou uit om creatieve combinaties van toepassingen te bedenken zodat er een winstgevende businesscase ontstaat. Denk aan elektrificatie van de binnenvaart, noodstroomoplossing voor een vliegveld of tijdelijk piekvermogen bij grote evenementen. Met jouw slimme ideeën kunnen wij het plaatsen van deze Big Battery Boxes opschalen en de energietransitie versnellen.