Uitdagingen

Tijdens deze editie ga jij aan de slag voor één van onderstaande top bedrijven! Hun uitdagingen lees je op deze pagina. Geef bij je aanmelding jouw voorkeur op!

Uitdaging 1

Verduurzamen tankbiertransport

Bier wordt gebrouwen bij Grolsch op de brouwerij in Enschede. Na vergisting, lagering en filtratie bij de brouwerij wordt het bier afgevuld in grote tankwagens zodat het uiteindelijk in heel Nederland bij de klant (Horeca en festivals) in de daar aanwezige (meestal kleinere ) tanks wordt afgeleverd.

De ambitie van Grolsch/Asahi is om de hele keten in 2050 te verduurzamen en zelfs volledig CO2 neutraal te maken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het transport. Dat maakt dat Grolsch het tankbiertransport en aanhangende processen volledig wil verduurzamen en daarbij tegelijkertijd wil voldoen aan de huidige en toekomstige eisen gelet op transport in NL en de individuele binnensteden.

Hoe kan Grolsch het tankbiertransportproces verduurzamen, zodat deze CO2 neutraal wordt, voldoet aan toekomstige (milieu)eisen en minimaal de huidige kwaliteit behoudt?

Energietransitie in de openbare ruimte

Door de energietransitie komen er de komende tientallen jaren 50.000 energie distributie stations (middenspanningsruimtes of MSR) in de publieke ruimte bij. Deze zijn nodig om de groeiende behoefte van energie in woningen, bedrijven en publieke voorzieningen zoals laadpalen te kunnen voorzien van stroom. Als Alliander zijn wij verantwoordelijk in ons werkgebied (o.a. Amsterdam) voor het verzorgen van de stroomtoevoer.

Aangezien de ruimte steeds beperkter wordt, bijvoorbeeld ook door vergroening, wordt het steeds lastiger om een geschikte locatie te vinden. Daarnaast is een toename van stenen gebouwen in de openbare ruimte mogelijk niet wenselijk vanuit optiek van toenemende hitte en wateroverlast. Naast dat we de laadpalen en de MSRs makkelijker in bestaande ruimten willen integreren, willen we ze ook toekomstvaster maken.

Hoe kan Alliander een MSR slimmer en toekomstbestendiger in de openbare ruimte plaatsen, waardoor de grote groei kan worden opgevangen?

Uitdaging 2

Uitdaging 3

Slim hergebruik regenwater

Door klimaatverandering valt er tegenwoordig meer regen in kortere periodes in Nederland. Hierdoor ondervinden we wateroverlast. Tegelijkertijd zijn er ook meer periodes van droogte en hitte.

Om de gevolgen van extreme regenbuien te beperken, worden zowel stedelijke als landelijke gebieden aangepast om regenwater op te vangen. Hier zijn al verschillende praktijkvoorbeelden van geïmplementeerd. Dit wordt bijvoorbeeld opgevangen in wadi’s en infiltratiekratten, maar ook in oppervlaktewater en de ondergrond. Om hiermee echter de gevolgen van droogte en hitte te beperken, zou het nog beter zijn om slimmer gebruik te maken van het water dat wordt opgevangen. We willen het regenwater niet alleen opvangen, maar ook gebruiken wanneer we het nodig hebben voor andere doeleinden. Het gaat dan om het gecontroleerd toepassen van het regenwater.

Hoe kan Waternet het opgevangen regenwater slimmer in de openbare ruimte controleren en gebruiken, waarmee de gevolgen van periodes van droogte en hittestress kunnen
worden beperkt?

Kringlooplandbouw met hernieuwbare energie

Steeds meer veehouders produceren hernieuwbare energie op hun boerenerf, bijvoorbeeld via zonnepanelen op staldaken. ForFarmers zou graag meer van deze duurzame energie benutten voor de energie die nodig is voor het produceren en leveren van veevoer. Op deze manier ontstaat er een kringloop: veehouders wekken energie op wat ForFarmers afneemt om op een duurzamere manier voer te produceren dat vervolgens weer wordt geleverd aan diezelfde veehouders. ForFarmers wil deze directe kringloop stimuleren en zoveel mogelijk toepassen op haar productielocaties in Nederland. Zo zet ForFarmers samen met haar boerenklanten een volgende stap in de ontwikkeling van een circulair landbouwsysteem, ook wel kringlooplandbouw genoemd.

Hoe kan ForFarmers opgewekte hernieuwbare energie van veehouders bij de eigen productie (en eventueel transport) van voer vergroten?

Uitdaging 4

Uitdaging 5

Verduurzaming van Datacentra

ENGIE levert services en onderhoud voor 145.000 m2 aan datacentra, het fundament van de digitale infrastructuur in Nederland. We bouwen, beheren en ontwerpen datacentra faciliteiten. Voor kennis en innovatie hebben we ook ons eigen datacenter.

Momenteel worden nieuwe datacentra al vaak voorzien in hun primaire energiebehoefte door een nieuw aangelegd zonnepark of door het gebruik van windstroom. Echter is het verder verduurzamen van de datacentra een stevige uitdaging waarbij betrouwbaarheid en prijs een belangrijke rol spelen. ENGIE heeft de ambitie om leider te zijn in de energietransitie, onze datacentra kunnen dus niet achterblijven.

Hoe kan ENGIE op een creatieve manier datacentra verduurzamen met een gezond verdienmodel, zonder inbreuk te doen op de betrouwbaarheid?