Uitdagingen

Vijf top bedrijven dagen jou uit: verzin jij een innovatieve oplossing voor de duurzame businessvraagstukken? Dan kan deze ook écht geïmplementeerd worden!

Uitdaging 1

ABN AMRO

Sinds de industriële revolutie is onze economie gebaseerd op een lineair productiemodel. Grondstoffen worden gebruikt om producten te maken die na gebruik worden weggegooid. Jaarlijks produceren Nederlandse consumenten 9 miljoen ton aan afval. Dit model leidt tot waardeverlies en uitputting van de aarde.

ABN AMRO zet zich in om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Dit doen zij door hun klanten hierin te ondersteunen. Ondernemers in de sector retail staan voor de uitdaging zowel hun businessplan als de mindset van de consument te veranderen. ABN AMRO wil weten hoe zij deze ondernemers het beste kan helpen met de transitie naar de circulaire economie.

Enexis

Enexis en Enpuls moedigen elektrisch rijden aan, omdat zij geloven dat elektrisch rijden een belangrijke factor is in de overgang naar duurzaam energiegebruik. Echter, elektrisch rijden kent ook nog een aantal uitdagingen. Zo is de actieradius kleiner dan bij auto’s op diesel of benzine en heeft elektrisch rijden nog niet zo’n aantrekkelijk imago.

Enexis en Enpuls willen elektrisch rijden voor de consument aantrekkelijker maken, door te helpen bij het uitbreiden van het laadnetwerk, het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van elektrisch rijden en andere mogelijkheden te onderzoeken om de drempel te verlagen.

 

Uitdaging 2

Uitdaging 3

Hoogheemraadschap van Delfland

In Delfland neemt de interne en externe druk op het watersysteem toe. Klimaatverandering in combinatie met een toegenomen bebouwingsdichtheid creëert problemen voor de waterveiligheid in de regio.

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil haar stakeholders bewust maken van het water om ons heen, van de gevolgen van klimaatverandering en van hun eigen rol en gedrag zodat zij hier veilig kunnen wonen en werken. Delfland wil weten hoe ze haar stakeholders het beste kan betrekken bij het bergen, vasthouden en infiltreren van regenwater.

Floriade

Op dit moment wordt in de EU meer dan de helft van het organisch afval niet hergebruikt maar gestort of verbrand. Veel van dit organisch afval zou gebruikt kunnen worden om, de circulariteit van steden te vergroten, CO2 vast te leggen, de organische toestand van de bodem te verbeteren, en daarmee de bodem in staat te stellen op een optimale wijze haar functies te vervullen.

Met Growing Green Cities draagt Floriade Almere bij aan oplossingen voor vraagstukken rondom voeding, de groene omgeving, energieproductie en gezondheid. Almere wil weten op welke manier de grote hoeveelheid beschikbare compost bij kan dragen aan een duurzame omgang met de bodem in en om Almere en daarmee de basis leggen voor een Growing Green City.

Uitdaging 4

Uitdaging 5

ENGIE

Het Leidse Stationsgebied ondergaat een metamorfose en tegelijkertijd maakt de Nederlandse economie een periode van duurzame transitie door. ENGIE en de Gemeente Leiden willen dat deze twee ontwikkelingen elkaar versterken om zo de entree van Leiden ‘de duurzaamste kilometer van Nederland’ te maken.