Uitdagingen

Tijdens deze editie ga jij aan de slag voor één van onderstaande top bedrijven! Hun uitdagingen lees je op deze pagina. Geef bij je aanmelding jouw voorkeur op!

Uitdaging 1

Duurzaam verwarmen vliegtuighangaars

KLM voert het vliegtuigonderhoud op Schiphol uit in enorme hangars, die verwarmd worden door installaties die op gas draaien. Wanneer vliegtuigen de hangar in en uit rijden, gaan de metershoge en metersbrede deuren open waarbij alle warmte direct uit de hangar ontsnapt. De verwarmingsinstallaties staan aan om de onderhoudsmedewerkers een goede werkomgeving te bieden. Door het gebruik van deze installaties zijn de hangars de grootste gasverbruikers van de hele KLM operatie. Om de stap naar een CO2-neutrale grondoperatie te zetten, moet er een nieuw, (kosten)efficiënt en duurzame oplossing komen voor het verwarmen van de hangars.

Woningen verduurzamen

De energietransitie betekent voor Nuon een verandering van energieleverancier naar een leverancier van duurzame energieoplossingen. Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is het verduurzamen van woningen. Als we alle woningen in Nederland voor 2050 van het gas willen afhalen dan moeten we vanaf vandaag elke werkdag meer dan 1000 woningen energetisch renoveren, met maatregelen zoals isolatie, isolerend glas, warmtepompen, zonnepanelen en batterijen.

De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde adviseurs en installateurs is een van de grote uitdagingen van de energietransitie en voor Nuon. Te weinig capaciteit betekent vertraging, hogere kosten en minder omzet. Met alleen het opleiden van meer vaklieden komen we er niet, dus er zijn innovatieve ideeën voor Nuon nodig om sneller of met minder mensen de duurzame energieoplossingen in woningen te implementeren.

Uitdaging 2

Uitdaging 3

Verduurzaming van het waterketenbeheer

Waternet beheert een waterketensysteem dat tegen relatief lage kosten een zeer hoge performance levert. Maar het regent meer en milieunormen worden scherper. Hoe kunnen we blijven zorgen voor schoon drinkwater en het zuiveren van afvalwater? Hoe zorgen we voor een omgeving die niet te droog of te nat is? En zonder dat de kosten stijgen?

Te midden van ontwikkelingen zoals klimaatverandering en grondstofschaarste wil Waternet een goed presterende waterketen op lange termijn blijven garanderen, tegen behapbare kosten en op een duurzame manier. Hierbij is het beheer van alle assets (o.a. waterleidingen, riolen, pompen) essentieel. De assets worden optimaal benut, onderhouden of vervangen door efficiënte en flexibele beleidskeuzes te maken. Waternet staat voor de uitdaging hoe duurzaamheid in het beleidsproces van assetmanagement doorgevoerd kan worden.

Duurzame mobiliteit

Om de doelen van het Energieakkoord te behalen moeten we in Nederland 7 megaton CO2-reductie op onze mobiliteit bewerkstelligen voor 2030. Het overgrote deel van het behalen van deze reductie moet worden gerealiseerd bij bedrijven, waaronder Enexis. Enerzijds heeft Enexis intern de ambitie om de CO2-reductie op mobiliteit terug te dringen met 50% in 2020. De regelingen en voorzieningen voor duurzaam reizen zijn ingeregeld, maar het gedrag van collega’s blijft achter.

Daarnaast wilt Enexis ook een voortrekkers rol aannemen om duurzame mobiliteit bij andere bedrijven te stimuleren. Echter is bij kleinere bedrijven het principe van duurzaam reizen nog amper doorgedrongen. Daarom heeft Enexis innovatieve oplossingen nodig om duurzame mobiliteit bij medewerkers te stimuleren en daarmee als voortrekker ook andere bedrijven aan te sporen.

Uitdaging 4

Uitdaging 5

Energiebesparing in de gezondheidszorg

Om de doelen in het Klimaatakkoord te behalen, moeten alle gebouwen verduurzaamd worden, waaronder ook ziekenhuizen. Ziekenhuizen zijn complexe gebouwen met een verscheidenheid aan utilities (elektriciteit, vacuüm, etc) en een groot energieverbruik vanwege de benodigde apparatuur (ICT, verlichting, etc.).

ENGIE is als technisch dienstverlener betrokken bij het Amphia Ziekenhuis en staat voor de uitdaging dit ziekenhuis te verduurzamen. Voor ENGIE is het succesvol realiseren van deze opgave van belang om zich te kunnen onderscheiden van concurrenten. Ziekenhuizen willen en moeten verduurzamen, maar hebben hier niet altijd de financiële middelen voor. Daarom heeft ENGIE creatieve en kostenefficiënte oplossingen nodig om rendabel energie te besparen bij het bestaande Amphia ziekenhuis.