Finale: meest veelbelovende idee 2019

Afgelopen vrijdag vlogen de creatieve ideeën om de oren tijdens de Finale van de Sustainable Business Challenge 2019 op het hoofdkantoor van Waternet. Alle 15 teams presenteerden hun innovatieve duurzame business oplossingen aan de bedrijfsjury van KLM, ProRail, Waternet, ForFarmers en ENGIE. Uiteindelijk werd één van de oplossingen voor ENGIE bekroond als meest veelbelovende idee van de 7e editie van deze challenge.

De afgelopen maanden werkten 60 talenten in teams aan innovatieve én concrete ideeën voor de duurzame businessvraagstukken van de 5 bedrijven. Met trainingen en workshops werden de talenten ondersteund in het creatieve proces om tot een vernieuwende oplossing te komen.

Presenteren op hoog niveau
Tijdens de Finale presenteerden de teams afgelopen vrijdag hun vernieuwde oplossingen aan de bedrijfsjury. Met strak uitgewerkte presentaties en mooie visuele ondersteuning deden de teams er alles aan om het bedrijf van hun idee te overtuigen. Op basis van innovatie, haalbaarheid en de presentatie van het idee besloot de bedrijfsjury welk team zij voordroegen in de grand finale.

In de middag volgden een spannend vervolg, waarbij per bedrijf het uitgekozen team in de hoofdzaal presenteerden aan alle aanwezigen. In de jury zaten 5 leden die elk één van de bedrijven vertegenwoordigde. Het werd een zenuwslopende Finale met presentaties en ideeën van hoge kwaliteit, waarbij uiteindelijk zowel de gemixte jury als het publiek met hun stem het idee van ENGIE als meest veelbelovend verkoos.

Idee morgen implementeren
Het team van ENGIE bedacht om de bestaande Big Battery Boxen in te zetten bij bouwprojecten op bedrijventerreinen om vervolgens als boegbeeld van de energietransitie op de locatie te blijven staan. De bedrijfsjuryleden van ENGIE waren erg te spreken over de oplossing: “Dit creatieve idee heeft een haalbare business case, waarbij er ook gekeken is naar biodiversiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast zouden we met dit idee morgen al om tafel kunnen zitten met een potentiële partner, waarmee het team al contact heeft gelegd, zodat we het overmorgen op de markt kunnen zetten.” licht bedrijfsvertegenwoordiger Nathan Baak enthousiast toe.

Met de Finale komen we aan het eind van deze 7e editie van de Sustainable Business Challenge. Peter Jansen, bedrijfsvertegenwoordiger van Waternet, blikt terug: “De challenge heeft ons verrassende resultaten en oplossingsrichtingen gegeven. Het samenwerken met deze jonge talenten leert ons aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen en doordat zij ook echt ervaren wat we doen, is het mogelijk om nieuw talent aan ons te koppelen. Daarnaast heb ik ook leuke contacten met de andere bedrijfsvertegenwoordigers opgedaan. We gaan door met alle ideeën die we nu hebben gekregen en gaan in het nieuwe jaar de hele groep uitnodigen voor een follow up. Ik kijk uit naar het vervolg!

Meer weten?
Wil je meer weten over de innovatieve oplossingen van de teams? We vertellen er graag meer over! Neem contact op via info@sustainablemotion.nl